Aardwarmte Vogelaer

Aardwarmte Vogelaer, leverancier van duurzame warmte.

Aardwarmte Vogelaer is opgericht in 2016 door ondernemers in de glastuinbouw in samenwerking met specialisten. Wij leveren nu aardwarmte aan 18 glastuinbouwbedrijven in Honselersdijk, Poeldijk en Monster. De intentie is om in de loop van de tijd ook aan woonwijken aardwarmte te leveren. Aardwarmte is een natuurlijke bron van duurzame energie. Met de levering van aardwarmte verduurzamen wij de warmte en daarmee een deel van de energievoorziening van onze afnemers. Op termijn sluiten wij aan op het Warmte netwerk Westland

Feiten en Cijfers

  • 88 hectare verwarmd glasoppervlakte
  • 19580 m warmteleiding
  • Geproduceerde warmte: 17.700.000 M3 a.e/jaar
  • Bespaarde CO2: 31.860.000 kg (31,9 Kton)
  • Vergelijkbaar verbruik van ca 15.000 woningen

Aardwarmte Vogelaer,
een lokaal collectief.

Bekijk onze initiatiefnemers en afnemers