Veilig en verantwoord

Bij het realiseren van een aardwarmte project wordt erg zorgvuldig gehandeld, er zijn strenge regels en er wordt uitgebreid gecontroleerd.

De risico’s voor mens en milieu bij de winning van aardwarmte zijn minimaal. Om dit te garanderen is er een uitvoerig proces, zijn er strenge regels en is er uitgebreide controle bij de winning. Pas als aan alles is voldaan worden de vergunning verstrekt voor de aanleg van de aardwarmteputten. Het risico op aardbevingen, trillingen of bodemdaling als gevolg van het winnen van aardwarmte is minimaal. Het warme water wordt uit de ene put opgepompt en wordt na gebruik via de andere put teruggepompt in de ondergrond, hierdoor blijft het volume van de ondergrond gelijk. Kortom, bij het realiseren van een aardwarmte project wordt erg zorgvuldig gehandeld, er zijn strenge regels en er wordt uitgebreid gecontroleerd.

Aardwarmte Vogelear,
leverancier van duurzame warmte.

Alles over onze projecten