Nieuws

Boorfase in volle gang

Op 5 september is DrillTec gestart met de boring van de productieput. Eerst is de conductor gespoeld en vervolgens is DrillTec met een 20” boorkop (diameter 50 cm) aan de slag gegaan tot circa 1100 meter diepte. De eerste 800 meter is verticaal en vanaf daar is gestart met het maken van een hoek tot 20⁰ tot het diepste punt van de eerste sectie. Na het boren is het gat schoongespoeld en de casing met een diameter van 40 cm geplaatst. Deze is daarna tot aan de top van de conductor vast gecementeerd.

Vervolgens is de boortoren verplaatst naar de injectieput. Hier hebben ze opnieuw de conductor gespoeld en een 20” gat geboord, ook tot circa 1100 meter. Vanaf 500 meter is er begonnen met het maken van een hoek. Vlak voordat de boring op diepte was, is de boorkop omhoog gehaald, omdat de hoek (inclinatie) onvoldoende gehaald kon worden. Het bleek dat een onderdeel boven de motor versleten was. Hierdoor is een dag vertraging opgelopen. De motor is vervangen en vervolgens werd de einddiepte op een hoek van 24,5⁰ snel gehaald. Ook hier is het gat schoongespoeld en is de casing met een diameter van 40 cm geplaatst en vast gecementeerd.

Op de putten zijn vorige week (week 39) de wellheads geplaatst, en op het gat waar geboord wordt, is een Blow out Preventer (BOP) geplaatst. Dit is een grote mechanische afsluiter die bij diepboringen altijd wordt ingezet. Vervolgens is doorgegaan met het boren van de tweede sectie van de injectieput met een 14,5” boorgat, tot een diepte van circa 2200 meter, vlak boven reservoir. Na zes dagen is op 4 oktober het diepste punt van de injectieput bereikt op circa 2520 meter. De komende dagen worden de casings geplaatst. In het weekend wordt gestart met het cementeren van deze put en wordt de boortoren weer naar de productieput verplaatst om de tweede sectie van de productieput te gaan boren.

Bovengrondse installatie

Ook is er gestart met de bouw van de bovengrondse installatie in het pomphuis. De eerste warmtewisselaars zijn vorige week geleverd.

Aanleg warmtenet

De leidingen voor het eerste tracé aan de Van Ockenburchlaan zijn in de bodem getrokken en de boring van het volgende tracé, ook aan de Van Ockenburchlaan, wordt uitgevoerd. Aansluitend worden de leidingen hier ingetrokken. Ook de graafwerkzaamheden op de kruising Zuidwijckweg-Vogelaer-Van Ockenburchlaan en langs de Zuidwijckweg zijn inmiddels gestart.

 

 

 

 

 

Ontdek waarom aardwarmte
een duurzame
oplossing is.

Alles over aardwarmte