Nieuws

Aardwarmte Vogelaer en Warmte netwerk Westland ondertekenen warmtetransport overeenkomst

4 juli 2023 – Met de ondertekening van een warmtetransport overeenkomst zetten Aardwarmte Vogelaer (Vogelaer) en Warmte netwerk Westland (WnW) een volgende stap naar een regiodekkend warmtenet. Hiermee wordt Vogelaer onderdeel van het Westlandse warmtenet, zodat uitwisseling van warmte kan plaatsvinden. Het warmtenetwerk van Vogelaer is onderdeel van een bestaand geothermieproject voor en door glastuinbouwondernemers.

WnW realiseert de aansluiting. Deze aansluiting zorgt ervoor dat Vogelaer bij een tekort aan warmte in de gelegenheid blijft om warmte te leveren aan haar afnemers, door het afnemen van warmte van andere warmtebronnen via WnW. Bij een overschot aan warmte kan Vogelaer de warmte leveren via het warmtenet van WnW.

WnW heeft als doel een breed toegankelijk Westland dekkende warmte-infrastructuur te realiseren. Een koppeling met het bestaande geothermieproject Vogelaer past daarom perfect binnen de missie van WnW om 500 MW warmte door de regio Westland te transporteren.

Met de warmtetransport overeenkomst wordt Vogelaer aangesloten op het warmtenet en wordt een aantal glastuinbouwklanten van Vogelaer beleverd via het netwerk van WnW. WnW en Vogelaer nemen eind 2024 hun finale investeringsbesluit voor koppeling tussen de twee netwerken. Planning is dat uiterlijk 2027 de levering van warmte via dit netwerk verloopt en dat dan ook alle afnemers van Vogelaer aangesloten zijn.

“Met onze partners creëren we een warmtesysteem dat regionale warmtebronnen en afnemers met elkaar verbindt, waardoor de leveringszekerheid stijgt en warmtehandel kan plaatsvinden. Ik ben dan ook opgetogen over de samenwerking met Vogelaer, want met elke koppeling maken we het warmtesysteem Westland robuuster en succesvoller”, aldus Evelien Brederode, business ontwikkelaar bij WnW.

Danny van den Berg, algemeen directeur Aardwarmte Vogelaer: “Dankzij de aansluiting van het warmtenetwerk van Aardwarmte Vogelaer op Warmtesysteem Westland kunnen wij onze afnemers continuïteit in de warmtelevering bieden en gebruik maken van het handelsplatform van WnW. Hiermee kunnen we vraag en aanbod optimaal op elkaar afstemmen voor onze afnemers.”

Ontdek waarom aardwarmte
een duurzame
oplossing is.

Alles over aardwarmte