Nieuws

Ontwikkeling tweede project

De realisatie van het tweede aardwarmteproject van Aardwarmte Vogelaer vordert gestaag. De boorlocatie is inmiddels ingericht. Op de locatie is een zogeheten vloeistofkerende vloer aangelegd. Het boren van de conductors is ook goed verlopen. In deze buizen komen de productie- en injectieput. Ondertussen is Twins Bouw gestart met de bouw van het pomphuis.

Boorfase breekt aan

Voor het boren van de productie- en injectieput wordt eind augustus een boortoren van ruim 30 meter hoogte boven de conductors geplaatst. De opbouw van de boortoren start vanaf 21 augustus. De boorwerkzaamheden starten met ingang van 2 september en eindigen naar verwachting 30 november. De boorwerkzaamheden worden verricht door DrillTec onder supervisie van Well Engineering Partners.

Aanleg warmteleidingen

Om de aardwarmte te kunnen transporteren naar de glastuinbouwbedrijven aan de Van Ockenburchlaan en de Van Buerenlaan in Honselersdijk worden warmteleidingen aangelegd. Deze warmteleidingen worden aangelegd vanaf de aardwarmtelocatie naar de glastuinbouwbedrijven die de warmte afnemen. Deze werkzaamheden voor de aanleg van de warmteleidingen starten vanaf 7 augustus en duren acht maanden.

Deze werkzaamheden worden verricht door VB projects en Welvreugd. Gestart wordt met het open zagen van het asfalt van een van de twee parkeerplaatsen van Sportpark Verburgh, daarna wordt het tracé voor de warmteleiding van Aardwarmte Vogelaer 2 naar deze parkeerplaats gegraven. Op deze locatie worden ook de leidingen gelast, getest en geïsoleerd en vervolgens in de grond getrokken. Daarna starten de werkzaamheden voor het tweede gedeelte van het warmteleidingen tracé.

Overlast en hinder van de werkzaamheden in de boorfase

 • De opbouw van de boortoren start vanaf 21 augustus en duurt tot en met 31 augustus. In deze periode zijn er op bepaalde dagen 6 tot 12 vrachtwagens nodig om de materialen aan te voeren.
 • Er komt een boortoren van ruim 30 meter op het terrein te staan met een containerwand van drie containers hoog. Er kan geluid te horen zijn van het boren en het werken met buizen die de grond in gaan. De containerwand wordt geplaatst om het geluid van het boren te dempen. Er vindt een continue geluidsmeting plaats.
 • Mocht er uit de data van de monitoring en/of reacties van omwonenden blijken dat aanvullende maatregelen nodig zijn, dan worden deze getroffen.
 • Er kan licht te zien zijn van de bouwlampen en van de vrachtwagens die materiaal aanvoeren.

Overlast en  hinder van de werkzaamheden voor de aanleg van de warmteleidingen

 • Gedurende een periode van acht maanden is het nodig om steeds een gedeelte van een weg af te zetten in verband met de werkzaamheden. Het verkeer zal worden omgeleid en/of verkeersregelaars en verkeerslichten zijn aanwezig om het verkeer te reguleren.
  • De parkeerplaats tegenover Sportpark Verburgh wordt gebruikt voor de werkzaamheden gedurende de maanden augustus – oktober.
  • De Zuidwijckweg zal -op een nader te bepalen moment- gedurende vier maanden geheel dicht zijn voor (vracht) auto’s en niet voor fietsers en hulpdiensten. Het verkeer vanaf de Vogelaer en vanaf de Wateringseweg (vanuit Den Haag) zal via de Van Ockenburchlaan en het Poeldijksepad worden omgeleid.
  • Via borden wordt aangegeven wanneer welke weggedeelten zijn afgesloten en wat de omleidingsroutes zijn.

 

Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan aan via info@aardwarmtevogelaer.nl.

 

Ontdek waarom aardwarmte
een duurzame
oplossing is.

Alles over aardwarmte