Contact met omgeving

Wij streven naar heldere communicatie, transparantie en goede dialogen met de omgeving.

Wij betrekken de omgeving actief met een omgevingsoverleg, nieuwsbrief, open dagen en nieuws updates via sociale media. Wij houden ons aan de Gedragscode Omgevingsbetrokkenheid van Geothermie NL (Gedragscode-Omgevingsbetrokkenheid-GNL.pdf (allesoveraardwarmte.nl). Aan de hand van deze gedragscode streven wij naar heldere communicatie, transparantie en goede dialogen met de omgeving. 

Vragen en het melden van klachten en schade

Bij de gebouwen in de directe omgeving is bij de ontwikkeling van de projecten vooraf een bouwkundige opname gedaan. Vragen, klachten en eventuele schademeldingen kunnen gemeld worden via info@aardwarmtevogelaer.nl en worden direct opgepakt. In het geval de schade veroorzaakt wordt door de activiteiten van Aardwarmte Vogelaer wordt deze vergoed.

Aardwarmte Vogelear,
leverancier van duurzame warmte.

Alles over onze projecten