Nieuws

Bezoek 2e Kamerlid Peter Valstar

Op uitnodiging van Geothermie Nederland bracht 2e kamerlid Peter Valstar vrijdag 7 juli een bezoek aan Aardwarmte Vogelaer. Hans Bolscher en Floris Post van Geothermie Nederland en Danny van den Berg, Frank de Koning en Carola van Kester van Aardwarmte Vogelaer gingen met hem in gesprek over de ontwikkelingen bij Aardwarmte Vogelaer en de landelijke ontwikkelingen in de geothermiesector. Peter Valstar zet zich samen met collega kamerleden in voor de verdere verduurzaming van de tuinbouwsector. Geothermie speelt hier een hele belangrijke rol in. Met interesse luisterde hij naar de impact van de nieuwe Mijnbouwwet voor de vergunningverlening van het tweede project bij Aardwarmte Vogelaer en de verwachte landelijke uitbreiding van geothermieprojecten die op stapel staat. Na het gesprek volgde een rondleiding over het terrein waar nu het 2e project wordt ontwikkeld. Peter komt graag terug als de boorfase start in september om de ontwikkelingen goed te kunnen blijven volgen.

Ontdek waarom aardwarmte
een duurzame
oplossing is.

Alles over aardwarmte