Nieuws

Update Aardwarmte Vogelaer 2

In januari waren de boorwerkzaamheden voor de derde sectie van de injectieput afgerond. Vervolgens moesten de buizen met cement worden vastgezet. Het cementeren is niet volgens plan verlopen. Vervolgens is er nog een andere methode toegepast om het cement achter de liner te kunnen pompen. Het is ons niet gelukt om een stroming op gang te krijgen achter de liner. Het is daarmee aannemelijk dat er sprake is van een natuurlijke afsluiting tussen de aardlagen. Dit wordt momenteel verder onderzocht.

Het oorspronkelijke plan om vervolgens verder te gaan met de productieput kan nu ook niet doorgaan. Besloten is om beide putten voorlopig af te sluiten. Er vindt een evaluatie plaats en er wordt een plan gemaakt op welke wijze en wanneer de putten op een later moment kunnen worden afgemaakt.

Ontdek waarom aardwarmte
een duurzame
oplossing is.

Alles over aardwarmte