Nieuws

Werkzaamheden Green Well Westland

Eind juli zijn werkzaamheden gestart bij Green Well Westland die 2 tot 3 weken gaan duren. De productieput van het aardwarmtedoublet wordt afgesloten en de afsluitende lagen in de bodem worden hersteld.  Om dit te kunnen doen wordt de put eerst schoongemaakt. Dit betekent dat er stalen buizen uit de put worden verwijderd. Dit gebeurt met behulp van een platform (Hydraulic Workover Unit) van 37 meter hoogte. Daarna vinden er metingen plaats. Dit wordt ook wel loggen genoemd. De werkzaamheden vinden plaats vanaf maaiveld tot circa 2100 m diepte.  De injectieput blijft onveranderd.

De voormalige afnemers van Green Well Westland gaan aardwarmte afnemen van het tweede project van Aardwarmte Vogelaer. De verwachting is dat deze aardwarmtebron medio 2024 aardwarmte kan gaan produceren. In 2026 zal er op het terrein van Green Well Westland een warmteoverdrachtstation worden ontwikkeld om het warmtenetwerk van Aardwarmte Vogelaer te  koppelen aan het grotere netwerk van Warmte Netwerk Westland.

Ontdek waarom aardwarmte
een duurzame
oplossing is.

Alles over aardwarmte