Nieuws

Aardwarmte Beheer Nederland groeit naar grootste aardwarmte cooperatie

Verduurzamen
Onze leden zijn zich bewust van de noodzaak tot verduurzamen. Hoewel de alternatieven nog steeds voordeliger zijn kunnen we niet om een lange termijn visie heen waar de gaskraan steeds verder dicht gaat en we de uitstoot van CO2 fors moeten verminderen.

Huidige situatie
Inmiddels produceren de Aardwarmte Beheer Nederland (CABN) coöperatie-leden zo’n 73 MW aan duurzame warmte. We beleveren hiermee 63 glastuinbouwbedrijven, 551 woningen, een zwembad met sportcentrum en school. Totaal is nu 245 hectare aan glas aangesloten middels 35 km aan warmtenet en groeit de coöperatie snel. Er zijn plannen voor meerdere nieuwe doubletten waarvan de eerstvolgende in Westland nu bouwrijp wordt gemaakt. Er vinden gesprekken plaats met bestaande en nog te ontwikkelen warmtecoöperaties / aardwarmte initiatieven om te komen tot nauwere samenwerking. Daarnaast zijn meerdere andere aardwarmte-ondernemingen geïnteresseerd om ook aan te sluiten en met hun eigen plannen mee te groeien.

Groei naar 150 MW
Naar schatting groeit ABN binnen enkele jaren naar 125 – 150 MW en gaan we per jaar ca 150.000.000 kg CO2 besparen (nu 82.000.000 kg/jaar). Naast de uitbreiding binnen de glastuinbouw zal nog meer dan nu ingestoken worden op leveren van duurzame warmte aan de gebouwde omgeving. Ook woningen moeten van het gas af en ook nieuwbouwwijken hebben alternatieven nodig die echt duurzaam zijn.

Ontdek waarom aardwarmte
een duurzame
oplossing is.

Alles over aardwarmte