Nieuws

Platform Geothermie en DAGO gaan samen verder als Geothermie Nederland

Onlangs is er een overeenkomst getekend voor het leveren van aardwarmte vanuit Aardwarmteproject Vogelaer in Poeldijk aan de nieuwbouwwijk Noorderduin te Monster. Aardwarmte Vogelaer levert al sinds 2017 warmte aan inmiddels 17 tuinbouwbedrijven, maar daar komen nu dus ook 424 woningen bij.

De overeenkomst is getekend tussen de producent Aardwarmte Vogelaer en warmteleverancier HVC. HVC wordt de leverancier voor de consumenten die straks een zeer duurzame woning kunnen gaan betrekken. Door te kiezen voor duurzame verwarming van de nieuw te bouwen woningen dragen de partijen bij aan de energietransitie. De woningen worden middels een lokaal warmtenet aangesloten op het Aardwarmte Vogelaer net. Bij Aardwarmte Vogelaer te Poeldijk is voorzien in 2 back-up systemen mocht de bron in onderhoud liggen. Daarnaast is een 3e back-up systeem beschikbaar welke vanuit de energiecentrale van Opti-Flor (Creating Orchids) wordt gevoed.

De noodzaak tot verduurzaming stijgt en het feit dat aardwarmte super duurzaam is dringt bij mensen door. Vanuit Aardwarmte Vogelaer was al eerder de intentie uitgesproken om ook woningen te beleveren met aardwarmte. Door het ondertekenen van de overeenkomst wordt een wens vervuld.

Aardwarmte Vogelaer is het 2e lid van Coƶperatie Aardwarmte Beheer Nederland welke duurzame warmte aan consumenten gaat leveren. Ammerlaan Geothermie in Pijnacker levert ook al jaren aardwarmte aan zo'n 500 woningen.

Ontdek waarom aardwarmte
een duurzame
oplossing is.

Alles over aardwarmte