Nieuws

Aardwarmte Vogelaer neemt Green Well Westland over

11 april 2022
Vorige week tekenden Jos Scheffers namens Green Well Westland (GWW) en Danny van den Berg namens Aardwarmte Vogelaer de koopovereenkomst voor de verkoop van GWW aan Aardwarmte Vogelaer. De aandeelhouders en afnemers van GWW zijn door deze overname straks weer gegarandeerd van de levering van aardwarmte voor hun tuinbouwbedrijven. Aardwarmte Vogelaer is door deze overname gegarandeerd van voldoende afname van aardwarmte om de 2e aardwarmte-installatie te kunnen ontwikkelen.

Ontwikkeling Green Well Westland
Aardwarmteproject Green Well Westland is het eerste aardwarmteproject in het Westland en één van de eerste aardwarmteprojecten in Nederland. Als pionier in aardwarmte hebben de ondernemers achter GWW de afgelopen 15 jaar heel veel energie gestoken in de ontwikkeling van aardwarmte in de glastuinbouw. Met veel passie en trots hebben zij aardwarmte op de kaart gezet en hun kennis en ervaring gedeeld met nieuwe initiatiefnemers, overheden, toeleveranciers en vele andere geïnteresseerden. Helaas had het project door de jaren heen regelmatig tegenslag. Er wordt nu ruim een jaar geen aardwarmte meer gewonnen omdat de productieput buiten werking is. Het is nu nog niet geheel duidelijk wat er met de putten van GWW gaat gebeuren. Het kan zijn dat de putten deels weer in werking worden gebracht.

Overname als doorstart
Voor Aardwarmte Vogelaer is de overname van Green Well Westland met name interessant om aardwarmte te kunnen gaan leveren aan de tuinbouwbedrijven die nu aangesloten zijn op GWW. De warmte zal worden geleverd door een nieuw te realiseren aardwarmte-installatie. Deze installatie komt naast de eerste aardwarmte-installatie aan de Arckelweg in Poeldijk. De bestaande installatie levert nu al warmte aan 19 bedrijven en gaat warmte leveren aan 400+ woningen in de nog te bouwen woonwijk Westmade Noord in Monster. De nieuwe installatie gaat aan nog eens 16 tuinbouwbedrijven aardwarmte leveren.

Eén warmtenetwerk Westland
Het koppelen van het warmtenetwerk van Aardwarmte Vogelaer aan GWW biedt nieuwe mogelijkheden om aangesloten te worden op het integrale Warmte Systeem Westland. Hiermee wordt de onderlinge uitwisseling van warmte over een veel groter gebied mogelijk. Ook kan in de toekomst mogelijk restwarmte uit de Rotterdamse haven worden geleverd aan het warmtenetwerk in Poeldijk.

Ondersteuning
De Rabobank, AAB NL, Yeald, Ruitenburg, EBH Legal, Cees Advocaten en KRAGD Notarissen hebben ondersteuning geboden aan Aardwarmte Vogelaer en Green Well Westland bij de totstandkoming van de deal.

Ontdek waarom aardwarmte
een duurzame
oplossing is.

Alles over aardwarmte