Nieuws

Aardwarmte Vogelaer wil uitbreiden met een tweede aardwarmte-installatie

Poeldijk, 21 december 2022 - Aardwarmte Vogelaer is voornemens om een 2e aardwarmte-installatie te ontwikkelen om nog eens 16 tuinbouwbedrijven van aardwarmte te voorzien. Deze uitbreiding maakt het mogelijk voor deze nieuwe afnemers om een deel van hun energievoorziening te verduurzamen en daarmee duurzaam hun producten te telen.

Locatie Arckelweg
De 2e installatie komt naast de eerste aardwarmte-installatie aan de Arckelweg in Poeldijk. Aardwarmte Vogelaer levert nu al warmte aan 19 bedrijven en gaat op termijn ook warmte leveren aan 400+ woningen in de nog te bouwen woonwijk Westmade Noord in Monster.

Omgevingsvergunning
Voor de uitbreiding heeft Aardwarmte Vogelaer een Omgevingsvergunning aangevraagd bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Op 21 december 2022 heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat het ontwerpbesluit van de Omgevingsvergunning gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen van gemeente Westland. Vanaf dat moment hebben belanghebbenden zes weken de tijd om hun zienswijze in te dienen ten aanzien van het ontwerpbesluit.

Planning werkzaamheden
In maart 2023 starten de voorbereidende werkzaamheden op het terrein aan de Arckelweg en medio 2024 zal de eerste aardwarmte geleverd kunnen worden als alle activiteiten volgens planning verlopen.

Communicatie met de omgeving
Aardwarmte Vogelaer onderhoudt de contacten met de direct omwonenden over de voorgenomen uitbreiding en de planning van de werkzaamheden. De omwonenden in een wat ruimere straal richting Poeldijk, Den Haag en Honselersdijk worden begin 2023 uitgenodigd voor een omgevingsoverleg. De voortgang zal ook via de website en social media te volgen zijn. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor een nieuwsupdate. Voor het onderhouden van de contacten met de omgeving en het verzorgen van de communicatie heeft Aardwarmte Vogelaer een omgevings- en communicatiemanager aangesteld.

Het is mogelijk om al tijdens dit vergunningentraject contact op te nemen met onze omgevings- en communicatiemanager, Carola van Kester, u kunt haar bellen, M 06 26058865 of een email sturen aan info@aardwarmtevogelaer.nl

Ontdek waarom aardwarmte
een duurzame
oplossing is.

Alles over aardwarmte