Nieuws

Omgevingsoverleg over uitbreiding Aardwarmte Vogelaer

Poeldijk, 22 januari 2023 - Aardwarmte Vogelaer is voornemens om een tweede aardwarmte-installatie te ontwikkelen om nog eens 16 tuinbouwbedrijven van aardwarmte te voorzien. Deze uitbreiding maakt het mogelijk voor deze nieuwe afnemers om een deel van hun energievoorziening te verduurzamen en daarmee duurzaam hun producten te telen. Op 18 januari organiseerde Aardwarmte Vogelaer een omgevingsoverleg voor omwonenden bij Manege De Arckelhoeve aan de overkant.

Circa 20 belangstellenden kregen een toelichting op de uitbreidingsplannen, de planning van de te verwachten werkzaamheden en hetgeen de omgeving zou gaan merken van de bouw- en booractiviteiten. De aanwezigen konden al hun vragen stellen en hun reactie geven.

De voortgang van de activiteiten is te volgen via de website en de social mediakanalen: Linkedin, Facebook en Instagram. U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsupdate of een vraag stellen via info@aardwarmtevogelaer.nl. Voor telefonisch contact kunt u bellen met onze omgevings- en communicatiemanager, Carola van Kester, M 06 26058865.

20230118 Presentatieomgevingsoverleg

Ontdek waarom aardwarmte
een duurzame
oplossing is.

Alles over aardwarmte